Hướng dẫn thêm live chat facebook vào website

Hướng dẫn thêm live chat facebook vào website

Đang cập nhật nội dung

Trong bài viết mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn tính năng live chat của facebook vào trong trang web mà không sử dụng  plugin nào; đồng thời đây cũng là code chính chủ facebook. Một số hình ảnh của live chat facebook tại trang web d-lab.vn


Hình ảnh khung chat trên website d-lab.vn

Video hướng dẫn chi tiết

Chia sẻ bài viết