Giới thiệu d-lab

Các bạn có biết rằng để đạt được thành tích như hôm nay d-lab đã trải qua một quá trình rất dài. Chúng tôi vẫn nhớ như in sản phẩm đầu tiên của d-lab chính là phần quản lý khách hàng của một chi nhánh của ngân hàng Agribank tại Dĩ An – Bình Dương bằng VBA tích hợp trong Excel.
Tại sao lại là VBA mà không phải là dựa trên các nền tảng phổ biến và mạnh mẽ như nền tàng web hoặc ứng dụng di động? Quả thực là Excel rất phổ biến trong các văn phòng nói chung và ngân hàng nói riêng, việc d-lab viết bằng VBA tích hợp trong Excel giúp khách hàng tiếp cận và sử dụng một cách nhanh chóng. Việc hướng tới trải nghiệm khách hàng cũng chính là phương trâm mà d-lab giữ gìn cho tới giờ.