BẢNG GIÁ QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE

GÓI CƠ BẢN1.000.000

 • Cập nhật code định kỳ
 • Khắc phục sự cố code lỗi
 • 2h hỗ trợ trực tuyến
 • 2 Bài viết chuẩn SEO 
 • 5 Sản phẩm
liên hệ

GÓI CAO CẤP5.000.000

 • Cập nhật code định kỳ
 • Khắc phục sự cố code lỗi
 • 12h hỗ trợ trực tuyến
 • 12 Bài viết chuẩn SEO 
 • 30 Sản phẩm
 • 4 Bài Fanpage
 • Quản lý ADs
 • Quản phần mềm bán hàng
LIÊN HỆ